<< ברכי גרוסמן, מגדל העמק
053.418.3238  
 << אפרת כהן, טבריה
 053.315.0249     
 << אסתר פלד, רכסים
 054.853.9311     
 << הודיה אולמן, ירושלים
 054.848.1330   

נסיון בשטח - 

    הוא הלימוד האמיתי.

© 5781 V.I.P. Photography School | Tehilla Levinger | 073.374.4771 | viphotoschool@gmail.com